Kateřina Ochozková


Jmenuji se Kateřina Ochozková a moje cesta se s recruitmentem a headhuntingem oficiálně propojila v roce 2013. Pravdou však je, že řadu průsečíků mé současné a minulých profesních rolí nacházím o mnoho let dříve. 

Společným jmenovatelem byli a jsou vždy lidé. 

Baví mě jejich příběhy, jejich motivace k rozhodnutím, jejich talenty a proměny. Každý člověk je jedinečný a mě nepřestává těšit právě odhalování té jedinečnosti. Po 9 letech působení v oblasti recruitmentu a headhuntingu jsem se v roce 2022 rozhodla jít svou vlastní cestou.

383

Úspěšně ukončených výběrových řízení.


Děkuji za důvěru kandidátům, které jsem měla možnost procesem provést.

Příběh jménem

Pracovní trh současnosti se v mnohém liší od předchozích let a dál se vyvíjí. 

Za klíčové považuji stálé sledování vývoje a trendů. Trendů v oblasti tzv. „měkkých“ aspektů, jakými jsou motivace, hodnoty, vize, potřeby lidí, tedy zaměstnanců, i společností, tedy zaměstnavatelů; stejně jako sledování a poznávání nových technologií, nástrojů, oborů, specializací.  

Jen tak můžu dostát svému závazku, kterým je propojení těch správných lidí se správnými společnostmi. 

Každého potenciálního kandidáta se snažím poznat jak po stránce dovedností, znalostí, odbornosti, tak po stránce lidské. 

Znalost prostředí

Za svou výhodu považuji detailní znalost regionu, jeho specifik, historie a vazeb.

Každého klienta se snažím poznat tak, jako bych byla součástí té konkrétní společnosti, se kterou spolupracuji. Nejen ve smyslu oboru, technologií, ale i strategie dalšího rozvoje a také hodnot a atmosféry. 

Při své činnosti využívám osvědčené i nejnovější metody, nástroje a cesty. Nejsem člověk, který se vzdává a všechny tyhle ingredience nejspíš tvoří recept pro úspěšnou službu mým klientům.

Nepovažuji se za dodavatele, ale za partnera.

Kontaktujte mě +420 724 810 968